Zbrojona ścianka skośna przepustu

Zbrojona skośna ścianka przepustu jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do umocnienia wlotu i wylotu przepustów pod drogami i zjazdami gospodarczymi również na terenie górskim. Ścianka usytuowana jest w skarpie,    wzdłuż wykopu, prostopadle do drogi przechodzącej przez skarpę

Ścianka skośna max. Ø300 (780)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA_Obszar roboczy 1

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-02

Rysunek 2RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-03

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø400 (900)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-05

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-06

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-07

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø400 (1600)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-13

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-14

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-15

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø500 (1800)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-17

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-18

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-19

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø600 (2000)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-21

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-22

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-23

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø600 (2200)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-25

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-26

Rysunek 2RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-27

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø800 - Ø1000 (2000)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-29

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-30-v2

Rysunek 2RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-31-v2

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø600 (3000)

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-33

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-34

Rysunek 2RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-35

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø1000 (3000)

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-38

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-39

Karta katalogowa

Ścianka skośna max. Ø1200 (3000)

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-42

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-43

Karta katalogowa

Ścianka górska skośna max. Ø600 (2200)

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-46

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_2_SCIANKA_SKOSNA-47

Karta katalogowa

Możliwość komentowania została zablokowana.