Wpusty uliczne

Wpusty uliczne mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej.

Dennica i nadstawka - waga 490 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-26

Karta katalogowa

Studnia deszczowa Ø500 - waga 490 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-30

Karta katalogowa

Studnia deszczowa Ø500 z zasyfonowaniem - waga 490 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-34

Karta katalogowa

Pierścień odciążający żelbetowy Ø1140/700 - waga 175 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-38

Karta katalogowa

Pierścień odciążający żelbetowy Ø880, h=250 - waga 130 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-42

Karta katalogowa

Zakrycie studzienki deszczowej - waga 113 kg

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-46

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-47

Karta katalogowa

Studnia kanalizacyjna Ø500/h=1,5m

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Karta katalogowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Studnia kanalizacyjna Ø500/h=2m

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Karta katalogowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Możliwość komentowania została zablokowana.