Elementy KPED

W naszej ofercie posiadamy elementy produkowane według Katalogów Powtarzalnych Elementów Drogowych.  Produkujemy szeroką gamę wlotów, wlotów kolektorów, drenu, osadników, ścieków itp.

Koryto 680 x 740 KPED 01.13 - waga 210 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED_01

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED_02

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED_03

Karta katalogowa

Wylot drenu KPED 01.20 - waga 180 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-05

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-06

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-07

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-08

Karta katalogowa

Studnia wpadowa - nachylenie 1:1,5 KPED 01.12 - waga 1270 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-09

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-10

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-11

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-12

Karta katalogowa

Studnia wpadowa - nachylenie 1:3 KPED 01.12 - waga 1270 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-13

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-14

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-15

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-16

Karta katalogowa

Osadnik przy wylocie do studni chłonnej KPED 01.14 - waga 2185 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-17

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-18

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-19

Karta katalogowa

Ściek skarpowy trapezowy KPED 01.25 - waga 40 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-21

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-22

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-23

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-24

Karta katalogowa

Kołnierzowe zakończenie przepustu Ø 400 - waga 170 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-25

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-26

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-27

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-28

Karta katalogowa

Kołnierzowe zakończenie przepustu Ø 500 - waga 358 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-29

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-30

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-31

Rysunek 3

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-32

Karta katalogowa

Kołnierzowe zakończenie przepustu Ø 600 - waga 320 kg

Zdjęcie

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-33

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_1_KPED-34

Karta katalogowa

„Krzesełko” KPED 02.16

Zdjęcie

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Tabela wymiarów

Karta katalogowa

Możliwość komentowania została zablokowana.