Wpusty uliczne

Wpusty uliczne mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej.

Dennica i nadstawka

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-26

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 47

Studnia deszczowa Ø500

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-30

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 48

Studnia deszczowa Ø500 z zasyfonowaniem

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-34

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 49

Pierścień odciążający żelbetowy Ø1140/700

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-38

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 50

Pierścień odciążający żelbetowy Ø880, h=250

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-42

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 51

Zakrycie studzienki deszczowej

Rysunek 1

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-46

Rysunek 2

RYSUNKI_TECHNICZNE_03_20_6_WPUSTY_ULICZNE-47

Karta katalogowa

Karta katalogowa - 52

Studnia kanalizacyjna Ø500/h=1,5m

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Karta katalogowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Studnia kanalizacyjna Ø500/h=2m

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Karta katalogowa

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Możliwość komentowania została zablokowana.